A DE CINEMA // pel·lícules impossibles // lluís de sola // @

Barcelona, 1981

www.lluisdesola.com